E-handel

E-handel – hot eller möjlighet?

Trenden i de flesta retailkategorier pekar tydligt mot att kunderna i allt större utsträckning söker sig till e-handeln, vilket naturligtvis ställer nya krav på den fysiska handeln

Trenden i de flesta retailkategorier pekar tydligt mot att kunderna i allt större utsträckning söker sig till e-handeln, vilket naturligtvis ställer nya krav på den fysiska handeln. Detta hot kan vändas till en möjlighet med rätt åtgärder för att utveckla upplevelsen i butik. Det personliga mötet med kunnig personal, möjligheten att interagera med produkten samt helhetsupplevelsen i en trevlig och inspirerande butiksmiljö är viktiga parametrar där e-handeln ännu ligger långt efter den fysiska. Lyckas man här kan den fysiska butiken fortsatt stå stark i konkurrensen.

En viktig förutsättning för att lyckas med detta är att ha butikskommunikation som tilltalar kunder och lockar dem in i butiken, men även får dem att upptäcka produkter och erbjudanden – effektiv butikskommunikation är ett viktigt verktyg för att stötta butikspersonalen och driva försäljning. När vi på Dixa ska hjälpa våra kunder att få ut bästa möjliga effekt av materialet för butik börjar vi med att skapa oss förståelse för vilken typ av material som sticker ut och syns och visuellt speglar kundens varumärke på bästa sätt.

Vi ser också över hela kedjan så att lösningarna vi väljer går att frakta på ett effektivt sätt och är så enkla att montera som möjligt, för att kunna erbjuda lösningar som i sin helhet är så kostnadseffektiva som möjligt.