Vår arbetsmetod

Vår arbetsmetod

Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa bra printlösningar.

Vår arbetsmetod är uppdelad i fyra steg och ska ses som en kontinuerlig process – när vi kommit till implementering börjar vi om med att skapa oss utökad förståelse och vidareutveckla idéer.

alt-text
Baklängesmetoden

Montering/demontering

Första steget i vår arbetsmetod är att definiera vem som ska montera och demontera, det ger oss svar på vilka materialval, storlekar och svårighetsgrader vi ska arbeta med. Vår expertis är att skapa så enkla lösningar som möjligt så att butikspersonalen själva kan montera och demontera, det sparar både tid och pengar!

Logistik

Följande steg i vår arbetsmetod är att definiera den bästa fraktmetoden. Utifrån vår kunds geografiska spridning kan lösningen variera mycket.

Packning/Kittning

En otroligt viktig del i processen är att paketera kampanjerna i små platta paket som är anpassade för respektive fraktföretags bestämmelser samtidigt som de ska vara tydligt uppmärkta och med tydliga enkla instruktioner från Visual Merchandiser om hur allt ska monteras.

Miljö & Hållbarhet

Vårt miljöansvar är en viktig del i vår arbetsmetod och tillsammans med vår kund analyserar vi alternativ och möjligheter för minsta miljöpåverkan.

Tryck

När vi har fått svar på alla delmoment i arbetsmetoden innan detta steg så definierar vi vad det faktiskt är som ska tryckas, hur det ska paketeras, hur det ska fraktas och vem som ska montera. Det här är vad vi menar med att vara experter på tryckt butikskommunikation!

Filer/Beställning

För att förenkla hanteringen av filer och beställningar så erbjuder vi även web-to-order system med möjligheter till originalframställning för både web och tryck.