Insikter

En sådan ny lösning är Ferrofilm, en tryckbar järnspånsfilm som fäster med magnet.
Insikter